Welcome

Kai Engen

Romanifolkets Riksforbund
er oppløst 18.03.2016.
Etter mange gode år og med flagget i topp og med grunnlag for videre drift i orden.
Vi vil takke alle våre medlemmer og støttespillere igjennom årene for å bidra til resultater, som satt fotavtrykk i romanifolkets historie for alltid.
Årsmøtet vedtok at det etter hvert er blitt andre former av muligheter til fremme romanifolket på, som tjener formålet på en bedre måte, i felleskap med hele romanifolket.
Alle medlemskap slettes, og alle lister på medlemmer, som også altid vært lukket for innsyn, blir også slettet.

Vår iver er ikke å sitte fast i tiden.
Tidligere styreleder Jim KarlsenPublisert med FirstMagic 1.4.2